Welkom bij BSM praktijk Kind in Balans

Kinderen in balans zijn kinderen die lekker in hun vel zitten, levenslust vertonen en die de uitdagingen van het leven aankunnen. Ze kunnen af en toe best ongelukkig zijn maar het gaat goed met ze. Dit is waardevol voor u als ouders en waardevol voor uw kind zelf. Helaas gaat dit in de praktijk nog wel eens mis. Kinderen functioneren niet zo lekker op school of het lezen of rekenen gaat niet zo goed. Mogelijk worden ze gepest of slapen ze slecht. Dit zijn allemaal signalen voor u als ouder waar u aan kunt merken dat uw kind niet zo soepel gaat als zou kunnen.

U bent op zoek naar hulp voor uw kind. Misschien heeft u al eerder hulp gezocht en heeft deze hulp niet het gewenste effect gehad. U wilt voorkomen dat uw kind een “etiketje” krijgt van hulpverlenende instanties. Of uw kind heeft al zo’n etiketje maar u heeft het gevoel dat het niet klopt.

De Brain Stimulating Method (B.S.M.) gaat niet uit van etiketjes. Bij deze therapie wordt vooral gekeken naar de onderliggende fysieke problemen die verklaren waarom uw kind niet zo soepel gaat. Vervolgens krijgt u een uitgebreid advies om deze problemen aan te pakken zodat ze verminderen en geregeld zelfs verdwijnen. Een volledig optimaal B.S.M. traject duurt ongeveer een jaar en bestaat uit het doen van simpel uit te voeren oefeningen en het volgen van eenvoudige voedings en leefgewoonte adviezen. Het is zeker niet tijdrovend en kan makkelijk in het gezinsleven worden geintegreerd.

Als blijkt dat uw kind dyslexie heeft dat kan in overleg de Johansen Sound Therapie ingezet worden. Beide therapieen kunnen los van elkaar of in combinatie worden toegepast.