B.S.M. de Jong® therapie

Doelgroep

Herkent u uw kind in onderstaande voorbeelden?

 • Mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel
 • Mijn kind slaapt slecht
 • Mijn kind wordt geplaagd
 • Mijn kind is erg dromerig
 • Mijn kind hoort slecht
 • Mijn kind heeft weinig speelafspraken
 • Mijn kind presteert onder zijn/haar kunnen op school
 • Mijn kind heeft last van heimwee
 • Mijn kind heeft concentratieproblemen
 • Mijn kind is driftig en/of agressief
 • Mijn kind heeft problemen op school met rekenen en/of lezen
 • Mijn kind heeft een slecht handschrift

Dan zou de B.S.M. therapie wel eens hele goede resultaten kunnen opleveren bij uw kind. De B.S.M. therapie is vooral ontwikkeld voor kinderen en jongeren maar ook volwassen blijken baat te hebben bij de speciale oefeningen. Over het algemeen gesproken kan wel gezegd worden dat hoe ouder hoe minder snel resultaten worden geboekt. Dit heeft te maken met de verminderde elasticiteit en veranderbaarheid van het verouderende lichaam.

 

Werkwijze

Een B.S.M. traject neemt gemiddeld genomen één jaar in beslag waarbij het belangrijk is dat er 5 tot 6 dagen per week wordt geoefend. Het doen van de oefeningen neemt 10 – 15 minuten per dag in beslag.

Het B.S.M. traject begint met een anamnese gesprek met de ouder(s) waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de zwangerschap, geboorte en verdere ontwikkeling van het kind. Ook wordt gekeken naar familiaire verbanden zowel van vaders als moeders kant. Dit gesprek neemt meestal 2 -3 uur in beslag. Vervolgens neem ik bij uw kind een aantal testen af. Deze testen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van uw kind en aan uw hulpvraag. U kunt hierbij denken aan leestesten, rekentesten, visuele screening en auditieve screening Van te voren spreek ik met u af of u de testen aansluitend aan het intakegesprek wilt laten plaatsvinden of dat u apart met uw kind een afspraak maakt. Ik maak samen met u (en indien gepast met uw kind) een lijst van de belangrijkste doelstellingen die u wilt behalen met de B.S.M. therapie.

Uit de intake kan soms blijken dat er sprake is van een fysieke blokkade die door een osteopaat moet worden opgelost.

Naar aanleiding van de intake en de testen krijgt u van mij een uitgebreid startadvies bestaande uit 3 delen:

 • De B.S.M.-oefeningen, U krijgt van mij ongeveer 5 tot 7 startoefening waarmee u de eerste 6-8 weken thuis aan de slag gaat
 • Een dieet advies, Uw kind kan baat hebben bij andere voedingsmiddelen om het lichaam te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan gejodeerd zout, roomboter en eieren. Soms adviseer ik tijdelijke supplementen zoals visolie, vitamine D3 en calcium.
 • Een algemeen advies waarbij we praktisch kijken naar de school- en woonomstandigheden. Wanneer schoolse vaardigheden net even op een andere manier worden benaderd kan uw kind daar baat bij hebben. Zo kunnen ook kleine aanpassingen in de slaapkamer of woonkamer al van groot effect op uw kind zijn.

U gaat thuis met dit advies aan de slag en na 6 - 8 weken plannen wij een vervolgafspraak waarin wij de vorderingen van uw kind bespreken. Tijdens de vervolgafspraken bespreek ik met u de vooruitgang en pas ik waar nodig het oefenschema aan. Uiteraard kunt u altijd tussentijds om telefonisch advies vragen.

 

Achtergrondinformatie

De Brain Stimulating Method (B.S.M.) de Jong therapie is een neurologische behandelmethode voor kinderen met ontwikkelings, leer- en gedragsproblemen. Deze therapie gaat op zoek naar de lichamelijke oorzaak van de problemen bij uw kind om deze vervolgens aan te pakken met op maat toegesneden oefening. Deze bewegings- en massage oefeningen stimuleren specifieke hersengebieden en maken nieuwe zenuwverbindingen aan. Hierdoor gaat uw kind beter functioneren en worden eerder gesignaleerde problemen minder of verdwijnen zelfs helemaal