Johansen Sound Therapie

Doelgroep 

Herkent u uw kind in onderstaande voorbeelden

- Mijn kind leest onder zijn niveau

- Mijn kind kan niet goed genoeg spellen

- Mijn kind lijkt vaak niet zo goed te horen

- Mijn kind heeft concentratieproblemen

- Mijn kind kan niet op tempo lezen

- Mijn kind is dyslectisch

- Mijn kind heeft een (te) kleine woordenschat

- Mijn kind heeft veel last van omgevingsgeluid

Als u uw kind hierin herkent dan zou de Johansen Sound Therapie deze aandachtgebieden bij u kind kunnen verbeteren en geregeld zelfs oplossen. De Johansen Sound Therapie is individuele auditieve stimulatie bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met auditieve verwerkingsproblemen. Jongere kinderen hebben het programma succesvol gevolgd, maar ook volwassenen hebben er hun voordeel mee gedaan. Hoe ouder men is, hoe langer de therapie echter gevolgd zal moeten worden.

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak en taal (lezen en spellen) beïnvloeden, wat kan leiden tot problemen met het spreken en begrijpen van taal. Dit kan uiteindelijk ook leer- en gedragsmoeilijkheden tot gevolg hebben. Mensen met auditieve verwerkingsproblemen zijn vaak niet in staat het gehoorde snel en effectief te verwerken waardoor in een schoolse situatie veel van de uitleg van een docent verloren kan gaan.

 

Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats en wordt het gehoor van uw kind uitgebreid getest. Dit gebeurt eerst door afname van de zogenaamde dichotische luistertoets. Uw kind krijgt via een koptelefoon een reeks onzinwoorden te horen. Daarbij wordt de klankverwerking van het linkeroor en rechteroor afzonderlijk en gezamenlijk getoetst. Vervolgens wordt het horen van geluid op verschillende toonhoogten en volume gemeten, waarbij de resultaten worden vastgelegd in een audiogram.  

Op basis van al deze informatie wordt een CD samengesteld door de Johansen muziekspecialist die aansluit bij het gehoor van uw kind en gericht is op verbetering van het gehoor. Deze CD krijgt u thuisgestuurd en bevat een luisteradvies. Dit luisteradvies vertelt u hoe vaak per week en het aantal weken dat geluisterd moet worden. Eén week voordat het gewenste aantal luisterweken verstreken is, komt u samen met uw kind bij mij terug voor een vervolgafspraak.

Tijdens deze vervolgafspraak bespreken wij de vooruitgang van uw kind en wordt er een nieuw audiogram gemaakt. Op basis van dit nieuwe audiogram wordt dan weer een aangepaste CD gemaakt. Deze CD wordt weer met een luisteradvies opgestuurd.

De meeste kinderen hebben ongeveer 5-8 CD’s nodig om te komen tot het meeste optimale resultaat. De laatste CD bevat altijd een afbouwadvies. Na de laatste CD kan een telefonisch afrondend gesprek worden gehouden waarin de behaalde resultaten worden besproken. Het totale traject komt daarmee op 9-16 maanden

In het televisieprogramma "Mijn lichaam, mijn zorg" wordt Johansen Sound Therapy uitgelegd (kijk vanaf 4:50 min):

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/294896/Mijn_Lichaam_Mijn_Zorg_Mijn_Lichaam_Mijn_Zorg.html

 

Resultaten van de Johansen Sound Therapie

Na behandeling met de auditieve stimulatie kunnen de volgende verbeteringen optreden:
- verbetering van het leesniveau
- vermindering van het aantal spellingfouten
- verbetering van het handschrift
- betere uitdrukkingsvaardigheid
- uitbreiding van de woordenschat
- correctere zinsbouw
- toename van de studievaardigheid
- betere informatieverwerking in rumoerige omgeving
- verbetering van het korte termijngeheugen

Ook kunnen de onderstaande verbeteringen bij uw kind merkbaar zijn:
- verminderde impulsiviteit
- verminderd onhandig gedrag
- verbeterde concentratie
- verbeterde sociale vaardigheden 

Behalve kinderen en jongeren met spraak-taalproblemen zijn er ook goede resultaten geboekt bij kinderen en jongeren met autistische spectrum-stoornissen (o.a. PDD-NOS) en gedragsmoeilijkheden (ADHD). Iemand die in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken kan vaak ook beter functioneren. Mensen die beter begrijpen wat er gezegd wordt, kunnen situaties beter inschatten en adequaat reageren.

 

Achtergrondinformatie

De Johansen Sound Therapy is ontwikkeld door dr. Kjeld V. Johansen, directeur van het Baltic Dyslexia Research Laboratory in Gudhjem-Bornholm-Denemarken.

Door te luisteren naar speciaal gecomponeerde muziek worden zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. Concentratie en begrip verbeteren doordat de informatie sneller verwerkt kan worden.